Osnovni kurs

Obuka se odvija na jedrilicama Beneteau First Class 7500, a to je 7,5-metarska tehnički jednostavna jedrilica, vrlo lako upravljiva i osetljiva na svaki pokret kormila, što vam pomaže dok jedrite kako biste znali u svakom trenutku da li radite ispravno i šta je potrebno korigovati.

U praktičnom delu ovog kursa posebna pažnja se pridaje osnovnom znanju jedrenja gde u maksimalnim grupama od 5 polaznika s jednim instruktorom imate vremena da steknete dovoljno znanja za samostalno jedrenje.

Predavanja se održavaju u učionici koja je udaljena od jedrilice na koju se ukrcavate samo nekoliko metara.Osnovni kurs odvija na jedrilicama: Beneteau First Class 7500.

Program Osnovnog kursa škole jedrenja

Subota - 1. dan ŠTO JE ŠTO NA JEDRILICI *


 •    Dolazak u bazu Trogir do 11:00 h sati, podjela priručnika, upoznavanje s polaznicima i instruktorima, podjela u grupe i smještaj na jedrilice vezane u istoj marini
•    Upoznavanje s osnovnom terminologijom, pokazno namještanje jedara i isplovljavanje
•    Nakon isplovljavanja samostalno namještanje jedara i vježba kormilarenja prema kursu, vježbe pokaznog letanja i kruženja te učenje čvorova (vrzni i plutačni)
•    Nakon dolaska u bazu upoznavanje sa slaganjem jedara i sređivanje opreme broda
•    Smještaj  u bazi (školski), večera, dogovor za nedjelju, upiti i razgovor ...

 
Nedjelja - 2. dan PRIHVATIMO - LETAJMO9:00 Doručak
Teorijski dio – pokretanje jedrima, problemi kod letanja i kruženja, uloga floka (letno jedro), kako koristiti pokazivače jedra , prividni vjetar.
11:00 Teorija, prvih 15min vježbanje čvorova (prvi dan vezni i plutačni), muški i vezivanje konopa za privez kljune (kaštanjola)
12:00 Isplovljavanje
Jedrenje oko plutača s bočnim smjerom vjetra prvi dio vježbi, te jedrenje oko plutača uz i niz vjetar u drugom djelu vježbi
18:00 Pristajanje na Ultrin vez, slaganje jedara i opreme broda
19:00 Večera, komentari, dogovor za sutrašnji dan

Ponedjeljak - 3. dan OSLOBODIMO SE OKOVA *
 

9:00 Doručak
Teorijski dio – pokretanje jedrilice , osnove sidrenja i  vježba čovjek u moru
11:00 Teorija, prvih 15 min vježbanje čvorova – dva dodatna: pašnjak i osmica
12:00 Isplovljavanje
  Vježbanje oko plutača u štap, poseban naglasak na okretanja oko plutača (rad jedra i kormilo), vježbe kruženja sa «leptirom», pokazno sidrenje . U drugom dijelu pokretanje jedrilice iz mrtvog položaja , spašavanje « čovjeka u moru» .
18:00 Povratak u bazu, spremanje jedrilja i opreme
19:00 Večera, komentari, dogovor za sutrašnji dan

Utorak - 4. dan GURNI ME POVUCI GA *
 

9:00 Doručak
Teorijski dio – tumačenje aerodinamike jedra i sile djelovanja jedara na brod  
11:00 Teorija, prvih 15min čvorovi – dva nova: sidreni i zastavni
12:00 Isplovljavanje
  Vježbe kormilarenja po pokazivačima vjetra na jedrima , osnove ugađanja jedara na smjer vjetra ,drugi dio vježbi kraćenje jedara i promjena flokova - pokazno
18:00 Povratak u bazu, slaganje jedrilja i opreme
19:00 Večera, komentari, dogovor za sutra

Srijeda - 5. dan OSNOVNE MANOVRE I PRIVEZI *
 

9:00 Doručak
Teorija – tumačenje sila kojima djelujemo na upravljanje jedrilicom , osnovni privezi
11:00 Vježbanje čvorova
12:00 Isplovljavanje
Jedrenje do susjednih otoka (Drvenik Veliki, Drvenik Mali, Šolta), samostalan pristup upravljanju jedrilicom sa dolaskom na zadano odredište , pokazno manevriranje prilikom priveza , eventualno pokazno jedrenje sa genakerom pri povratku
18:00 Povratak, slaganje jedrilja i brodske opreme
19:00 Večera, komentari i dogovor za sutra

Četvrtak - 6. dan OTEŽANI VREMENSKI UVJETI - I DIO
 

9:00  Doručak
Teorija – osnovna pravila ponašanja u plovidbi otežanim uvjetima , sigurnosna oprema 
11:00 Vježbanje naučenih čvorova
12:00 Isplovljavanje 
Jedrenje do susjednih otoka (Drvenik Veliki, Drvenik Mali, Šolta ), vježbanje kraćenja jedra , promjena floka , samostalno jedrenje , pokazna manovra priveza , u povratku upotreba sigurnosne opreme u praksi , vježbanje plovidbe u leptiru , tehnika sigurnog kruženja  .
18:00 Povratak, slaganje jedrilja i brodske opreme
19:00 Večera, komentari i dogovor za sutrašnji dan

Petak - 7. dan GROP JEDRILICU ČUVA , ČAROBNA KUTIJA ZA SAMOPOMOĆ *  
 

9:00 Doručak
Teorijski dio – praktična primjena osnovnih čvorova i prva pomoć za nautičare
11:00 Takmičenje u brzini i točnosti vezivanja čvorova (nagrada za pobjednika)
12:00 Isplovljavanje , potpuno samostalno jedrenje na destinaciju , u slučaju dvije posade - regata polaznika
do 16:00 sati povratak u bazu, sređivanje jedrilja i brodske opreme, pranje broda
podjela diploma i prigodnih darova polaznicima

* praktični dio podložan promjenama ovisno o vremenskim uvjetima