Navigacijski kurs

Navigacijski kurs je kruna i zaokružena celina u kojoj stičete iskustvo jedreći 7 dana i život na jedrilici poprima potpuno novu dimenziju. Noćna navigacija, jedrenje u svim uslovima, kuvanje na brodu, sigurnost plovidbe, uplovljavanje i isplovljavanje, sidrenje, sve što vam treba za buduće samostalno jedrenje i krstarenje.

Obavlja se na jednom od naših školskih krstaša iz Ultrine flote. U zavisnosti od broja prijavljenih polaznika bira se i veličina broda. Polaznici ne borave u bazi na kopnu već svih sedam dana borave na jedrilici.

Program je logičan nastavak i dopuna iskustva stečenog u prethodna dva programa , a vode ga instruktori s najvećim skiperskim i jedriličarskim stažom . U sedmodnevnom programu se predviđa ukupno 250 pređenih nautičkih milja - oko 35NM dnevno - JEDRIMO KADA DRUGI NE JEDRE !

U programu se planira obilazak Brača, Šolte , Hvara, Visa, Lastova , Korčule i Mljeta , a predviđene su dve noćne navigacije . Tokom sedam dana uz samostalni navigacijski program , pomorske veštine , praćenje meteoroloških uslova i sidrenja izvan marine uči se i ono neizbežno za život na moru kao pranje posuđa uz ograničenu potrošnju vode , kuvanje i spremanje sledećih jela : tingulet , manistra na tunu , šalša , brujet .....

Dnevni program rada nije fiksan, zbog nepredvidivih vremenskih uslova, ali je obavezno jedrenje 35 NM dnevno , na jednoj od ruta predviđenih za ovaj program.

Obroke na brodu pripremaju svi članovi posade po brodskom rasporedu dužnosti.

Obavezno prethodno pohađanje OSNOVNOG ili NAPREDNOG PROGRAMA.

Program Navigacijskog tečaja škole jedrenja

Subota - 1. dan : Ništa Kontra drugogDolazak u Ultrin ured – baza Trogir, Put Cumbrijana b.b. do  11:00 sati, upoznavanje s polaznicima i instruktorima i smještaj na jedrilicu vezanu u marini
Ponavljanje terminologije i opreme jedrilice , predavanje o izbjegavanju sudara na moru .
Isplovljavanje, vježbe kraćenja jedara, promjena floka i jedrenje do prvog. odredišta prema izboru instruktora
Pokazan manevar priveza ili sidrenja
Prilikom dolaska na odredište sređivanje jedrilja i opreme broda
kuhanje večere, dogovor za sljedeći dan , upiti i komentari ...

Nedjelja - 2. dan ; Kuda plovi ovaj brod09:30 vježba vezivanja čvorova
Teorijski dio – Osnove terstričke navigacije , osnove i simboli pomorskih karata
11:00 Marenda
12:00 Isplovljavanje i jedrenje prema sljedećem odredištu ovisno o odluci instruktora
Vježbe letanja i kruženja s trimanjem jedara, u drugom dijelu vježbe određivanja pozicije i izračun mogućeg dolaska
18:00 pristajanje, sređivanje jedrilja i opreme
19:00 Večera, komentari, dogovor

Ponedjeljak - 3. dan ; Traženje odredišta , manovre i privez u skučenom prostoru
 

09:30 – Teorijski dio, , ponavljanje osnova Terestričke Navigacije , pred polazak vježbe manevriranja s motorom 
12:00 Marenda u plovidbi
16:30 sidrenje  jedrima kratak odmor i nastavak prema odredištu prema izboru instruktora
Vježba pristajanja eventualno i sa jedrima, na samoj destinaciji 
19:00 Pristajanje, sređivanje jedrilja i opreme  jedrilice, učenje slaganja spinakera
20:00 Večera, komentari i dogovor

Utorak - 4. dan ; Vremenske prilike i neprilike
 

09:00 Marenda
10:00 Teoretski dio , predavanje iz Meterlogije
11:30 Isplovljavanje na jedno od slijedećih odredišta ovisno o smjeru vjetra koji bi trebao omogućiti rad sa spinakerom , te vježbe navigacije
po dolasku na odredište-odmor, priprema za privez i privez (samostalno bez pomoći instruktora)
18:30 Pristajanja i sređivanje opreme
19:30 Večera, komentari i dogovor za sutrašnji dan

Srijeda - 5. dan ; Pomorska svjetla i oznake
 

09:30 Teorija – predavanje o sigurnosti plovidbe noću (svjetla brodova, svjetionici, loša vidljivost, otežani vremenski uvjeti) . Slušanje prognoze za pomorce (PMC) i dogovor o ruti noćnog jedrenja
11:00 Marenda
12:00 Isplovljavanje i jedrenje do dogovorenog odredišta, po dolasku sređivanje broda i odmor
17:00  Uplovljenje na privremeno odredište , večera na brodu,  te  završne pripreme za noćno jedrenje 
22:00 Isplovljenje na noćnu plovidbu , plovidba tijekom noći ovisno o vremenskim uvjetima jedrima i motorom

Četvrtak - 6. dan ; Opasnosti na moru
 

04:00 Uplovljenje na sljedeće odredište
Jutro slobodno
12:00 Marenda , razgovor o mogućim nepredviđenim situacijama i iskustvima iz plovidba
13:00 Priprema polaznika za samostalno jedrenje (bez pomoći instruktora)
14:00 Samostalno isplovljavanje
18:00 Povratak i sređivanje jedrilice
19:00 Večera, dogovor sa instruktorom za slijedeću navigaciju

Petak - 7. dan : Osnove brodske Prve Pomoći

09:00 Marenda
10:00 Teoretski dio , osnovni sastojci brodske kutije Prve Pomoći i pokazna primjena istih
11:00 Samostalno jedrenje prema Trogiru , samostalan navigacijski rad polaznika
do 17:00 sati povratak u Trogir , dodjela diploma i prigodnih darova , rastanak

* podložno promjenama ovisno o vremenskim uvjetima