Napredni program

Želite da saznate više od onog što već znate o jedrenju, želite više uzbuđenja i izazova – ovo je akcija za vas.

Napredni kurs jedrenja traje 7 dana i obuhvata praksu u vidu svakodnevnog jedrenja.

upoznaje polaznike sa jedrenjem niz vjetar sa dodatnim jedrima poput genakera i spinakera, naprednim trimanje jedara, manevriranjem jedrima te se stiče sad već zaista opsežno iskustvo u upravljanju jedrilicom u svim uslovima. U naprednom kursu imate priliku osjetiti i prelaz sa manjih školskih krstaša na ozbiljnjije i veće krstaše poput našeg novog First-a 35, opremljenog posebnom opremom za potrebe škole. Zadnja 3 dana kursa živite i plovite neprekidno na brodu, a uz prvi susret sa duž obalnom plovidbom susrećete se i s manevriranjem unutarnjim motorom, prvim samostalnim pristajanjem i sl., za naprednije grupe instruktori odrađuju i prve "polu-noćne" vožnje.

Obuka se odvija na jedrilicama Beneteau First Class 7500 i First 35.

Napredni program je zamišljen kao stepenica više od osnovnog programa i u njemu je poseban naglasak na usavršavanju jedriličarskih znanja i mornarskih veština u praksi.

Program traje sedam dana tj. 53 nastavna sata i od toga polaznici prva dva dana provode u Trogiru gde na našim Firstovima 7500 ponavljaju prethodno stečena znanja i usvajaju nova od kojih je jedrenje sa genakerom te fino trimanje jedara.

Program Naprednog tečaja škole jedrenja

Subota - 1. dan : Ugađanje jedara


Dolazak u Trogir do 11:00 sati, upoznavanje s polaznicima i instruktorima, podjela u grupe i smještaj u bazu, te odlazak na jedrilice vezane u istoj marini
Ponavljanje terminologije i opreme jedrilice
Isplovljavanje, vježbe jedrenja u svim smjerovima u odnosu na vjetar , ugađanje jedara - samostalno 
Prilikom dolaska ne vez sređivanje jedrilja i opreme broda
Smještaj u bazi (školski), večera , dogovor za sljedeći dan , upiti i komentari …

Nedjelja - 2. dan ; Otežani vremenski uvjeti


09:00 Doručak
10:00 Teorijski dio – ponavljanje teorije s osnovnog programa (osnove jedrenja, aerodinamika jedara, plovidba u teškim uvjetima)
11:00 Vježba vezivanja čvorova
12:00 Isplovljavanje
Vježbe letanja i kruženja s trimanjem jedara, u drugom dijelu vježbe kraćenja jedara i promjene flokova , jedrenje Genakerom - početno  
18:00 Povratak u bazu, sređivanje jedrilja i opreme
19:00 Večera, komentari, dogovor

Ponedjeljak - 3. dan ; Manovre i privez


09:00 – Doručak
10:00 Teorijski dio, ponavljanje osnova manevriranja , djelovanje sila na brod
12:00 Isplovljavanje
  Vježba pristajanja s jedrima na plutaču , vježbe čovjeka u moru, jedrenje sa Genakerom  i vježbe kruženja sa Genakerom
18:00 Povratak u bazu, sređivanje jedrilja i opreme  jedrilice, učenje slaganja Genakera
19:30 Večera, komentari i dogovor

Utorak - 4. dan ; Bacimo sidro


09:00 Doručak , ukrcaj na veći školski Krstaš
11:00 Isplovljavanje na jedno od slijedećih odredišta većim školskim krstašom (Drvenik Veliki, Drvenik Mali, Šolta) ovisno o smjeru vjetra koji bi trebao omogućiti rad sa spinakerom , te vježbe trimanja jedara i kraćenje promjene istih na većem brodu
po dolasku na odredište odmor, priprema za dolazak na krajnje odredište dana (samostalno bez pomoći instruktora)
  jedrenje
16:30 Vježbe sidrenja
18:00 dolazak na predviđeno odredište i vježba pristajanja 
Sređivanje jedrilja
19:30 Večera, komentari i dogovor

Srijeda - 5. dan ; Jedrenje Spinakerom


09:00 Doručak
10:00 Predavanje o osnovnim pravilima jedrenja Spinakerom , slaganje Spinakera - pokazno.
12:00 Isplovljavanje i jedrenje do dogovorenog odredišta niz vjetar , vježbanje jedrenja spinakerom , manovre sa Spinakerom
18:00 Dolazak na odredište , vježba pristajanje eventualno i na jedra, te sređivanje opreme
19:30 Večera, komentari i dogovor za sutrašnji dan

Četvrtak - 6. dan ; Odmjerimo snage


09:00  Doručak
10:00 Teorija – osnovna pravila regatavanja , vrste regata , predstartna procedura
13:00 Priprema polaznika za samostalno jedrenja (bez instruktora)
14:00 Samostalno isplovljavanje, plovidba na jedra punim intezitetom i mogućnostima broda , taktika u odnosu na vjetar i zadani cilj dolaska 18:00 Uplovljenje na odredište ,vježba sidrenja i vježba priveza , po mogućnosti samostalno
19:00 Večera, te mala zabava svih polaznika

Petak - 7. dan ; Namještanje jarbola i fino ugađanje jedara


09:00 Doručak
10:00 Teorija sila koje djeluju na jarbol u jedrenju , provjera namještenosti jarbola , aerodinamika jedara - fino ugađanje teoretski
11:00 isplovljenje za Trogir 
16:00  povratak u bazu, dodjela diploma i prigodnih darova , rastanak
17:00 sati - završetak službenih aktivnosti škole

* podložno promjenama ovisno o vremenskim uvjetima